Testületi ülés október 22-én
Testületi ülés október 22-én
Városháza, Bottyán palota
Város
Szerző:
2020. 10. 21. 10:02

Csütörtökön 10 órakor testületi ülést tart az esztergomi önkormányzat képviselő-testülete.

1. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módostására
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

2. Döntés az Esztergom, 17425/1 helyrajzi számú, a természetben 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 2. - Simor János utca 1-3. szám alatti társasház homlokzatfelújítási támogatási határidejének módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

3. Döntés a TOP-5.2.1-16-K01-2017-00001 és TOP-5.2.1-16-K01-2017-00002 projektek megvalósításával kapcsolatban
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

4. A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom intézmény alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

5. Döntés a Pézsa Tibor Sportcsarnok, Esztergom intézmény sportszervezői státuszának megbontásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

6. A Magyarországi Fürdővárosok Szövetségével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

7. Közterületek elnevezése
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

8. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére közterületen lévő járművek elszállítása tárgyában
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

9. Az Esztergom 17417/A/27 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Széchenyi tér 24-26. sz. alatti ingatlan bérbeadására kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

10. Döntés elővásárlási joggal kapcsolatban
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

11. Döntés ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatos kérelmekről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

12. Döntés Településrendezési szerződésre vonatkozóan
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

13. Az Esztergom, zártkert 8510/2 helyrajzi számú ingatlanra kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

14. Döntés a 423/2019. (IV.20.) önkormányzati határozat visszavonásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

15. Döntés a Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény igazgatói pályázatáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

16. Döntés Nagy Györgyi Judit adós tartozásával kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

17. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

Tájékoztatók:

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Tájékoztató a polgármesteri döntésekről


A napirendi pontok megtárgyalását követően:

Magyarország Köztársasági Elnöke által adományozott Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés átadása. A díjat átadja dr. Völner Pál országgyűlési képviselő, az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyettesi feladatokat ellátó parlamenti államtitkára és Hernádi Ádám polgármester.